Khuyến mãi gói combo phụ kiện tủ bếp Eurogold nan Oval cao cấp

Combo 1

Combo phụ kiện tủ bếp 7 món
Combo phụ kiện tủ bếp 7 món
 • Giá bát nâng hạ nan Oval EPV9080 – Eurogold
 • Giá xoong nồi ngăn kéo đa năng nan Oval EPV6080 – Eurogold x2
 • Giá dao thớt gia vị đa năng nan Oval EPV2035 – Eurogold
 • Thùng rác nhà bếp BL300 – Eurogold
 • Thùng gạo B311 – Eurogold
 • Tủ kho EPL80645 – Eurogold

Combo 2

Combo phụ kiện tủ bếp 6 món
Combo phụ kiện tủ bếp 6 món
 • Giá bát nâng hạ nan Oval EPV9080 – Eurogold
 • Giá xoong nồi ngăn kéo đa năng nan Oval EPV6080 – Eurogold x2
 • Giá dao thớt gia vị đa năng nan Oval EPV2035 – Eurogold
 • Thùng rác nhà bếp BL300 – Eurogold
 • Thùng gạo B311 – Eurogold